Gemeenteraad 8 februari 2024

Donderdag 8 februari, nog nét voor carnaval, was de eerste gemeenteraadsvergadering van 2024. Wat ons raadslid Claudia van Domburgh hierin heeft gezegd, gevraagd en bijgedragen heeft lees je hier.

Onze bijdrage

Wat gaat goed?
In de commissievergadering was al duidelijk dat er deze raadsvergadering veel goede plannen langs zouden komen. Hoeven is toe aan een nieuw, goed en toegankelijk dorpshuis. Het Kompas is een plek waar vele, zo niet alle, Hoevenaren mooie herinneringen aan koesteren. Een nieuw dorpshuis in de Sint-Jan de Doperkerk mag dezelfde herinneringen gaan maken bij nieuwe generaties. Hoeven verdient een geweldig dorpshuis en dat wordt op deze manier bewerkstelligen. Daarom gaf ons burgercommissielid Mark Hoefnagels in de commissie al aan dat wij, zeker na de duidelijke beantwoording van de vragen door de wethouder, akkoord zijn met dit voorstel.

De Sint-Annastraat in het centrum van Oudenbosch heeft extra parkeergelegenheid nodig en dat wordt op een goede manier gefaciliteerd: top! Ook over dit voorstel waren wij in de commissie al positief. Het plan is nodig en logisch. Verderop in Oudenbosch is een planwijziging voor Havendijk Kom Noord besproken in de commissie. Hierin wordt meer ruimte gecreëerd voor betaalbare woningen. Daarover kunnen wij alleen maar positief zijn, want die hebben we hard nodig in onze gemeente.

De WOS heeft een aantal jaar geleden een motie ingediend voor het ontwikkelen van betere verlichting aan de Veerkensweg in Oud Gastel. Dat zou voor meer veiligheid moeten zorgen. Het college heeft dit voorstel uitgewerkt in een goed plan waar rekening wordt gehouden met de veiligheid én omgeving. Daarom gaven wij in de commissie al aan akkoord te zijn met dit voorstel.

Dan het manifest dienstverlening: wij plaatsen een kritische noot op een op zichzelf goed initiatief. Inwoners moeten zo goed mogelijk geholpen worden in Halderberge en dit plan verbetert, zoals de naam doet vermoeden, de dienstverlening in onze gemeente. De kritische noot is wel, aansluitend bij CDA Halderberge, dat wij ons afvragen of het kwalitatieve verbeteringen gaat opleveren. Desalniettemin zijn wijk akkoord met het voorstel, want Halderberge verdient een gastvrije, responsieve en toegankelijke gemeente.

Wat moet beter?
Op de Roosendaalsebaan in Bosschenhoofd wil een initiatiefnemer een dagrecreatiepark starten. Natuureducatie staat hierin mede centraal, maar het plan biedt wat ons te veel losse eindes. Ook is er nog geen overeenstemming tussen de initiatiefnemer en omwonenden over zaken als parkeeroverlast, evenementen en privacy-problemen. De zorgen van omwonenden nemen wij serieus. Daarom staan wij, net als D66 Halderberge en CDA Halderberge, pal achter deze inwoners en willen wij dat de initiatiefnemer . Waar WOS Halderberge en Lokaal Halderberge in de commissievergaderingen nog sterke kritische tonen uiten, heeft de coalitiediscipline het wellicht toch gewonnen en is het plan aangenomen, zonder aanpassingen of de nodige kaders. Dat betreuren wij.

 

Oudenbosch én Oud Gastel bestaan in 2025 750 jaar. Zevenhonderdvijftig, dat is een jubileum wat groots gevierd mag worden, nee, móét worden. Twee stichtingen hebben een gedegen plan weggelegd met een goede uiteenzetting van plannen. Daarvoor vragen zij een behoorlijke som geld. Maar wij hebben vertrouwen in die stichtingen. Daarom vonden wij het in de commissie al slecht dat de gemeente een veelvoud minder ter beschikking wilde stellen. Wij hebben daarom, samen met D66 Halderberge en CDA Halderberge een amendement ingediend om de stichtingen te geven wat ze vragen én verdienen. Het jubileumjaar is in hun plannen meer dan een feest: het is een gemeenschappelijke ervaring die zorgt voor saamhorigheid. De coalitie (VVD, Lokaal Halderberge & WOS) vond ook dat er meer nodig was voor de stichtingen. Zij dienden ook een amendement in voor per inwoner de helft van ons amendement. Dat amendement is aangenomen met brede steun, waar alleen de CDA Halderberge tegen stemde. Wij hebben dit in amendement meegestemd, maar betreuren het dat de coalitie een potentieel raadsbreed amendement hebben afgewezen om de vinger toch op de knip te houden, ondanks grote uitgaven aan projecten die minder toevoegen voor de lokale maatschappij in Halderberge.

 

Het amendement

De resultaten van onze inzet voor Halderberge? Hieronder vind je een handig overzicht of het amendement en de moties het gehaald hebben en welke partijen voor en tegen hebben gestemd. Ondanks dat er hoofdelijk gestemd is, was ook hier duidelijke fractie- en coalitiediscipline zichtbaar; alle raadsleden stemden in lijn met hun fractie:
Amendement: Hogere bijdrage voor 750 jaar: geef de stichtingen én dorpen wat ze verdienen.