Initiatiefvoorstel aangenomen: Onze fractie is 'compleet'!

In Halderberge werken we sinds een jaar met burgercommissieleden. Die mogen wel bijdragen leveren in de commissievergaderingen van onze gemeente, maar niet stemmen of spreken in de raadsvergaderingen. Er werd besloten dat een fractie per raadszetel één burgercommissielid mocht hebben, met een maximum van twee. 

Nadat we met één zetel in de raad kwamen te zitten, hield dat voor ons in dat wij als enige ook maar één burgercommissielid mochten hebben. Na een jaar lang de waarde van een burgercommissielid te hebben ondervonden, heeft ons raadslid Claudia vorige raadsvergadering een initiatiefvoorstel ingediend om voor elke fractie een maximaal aantal van twee burgercommissieleden te stellen, ongeacht het aantal raadszetels. Als eenpersoonsfractie kunnen we een extra commissielid goed gebruiken.

Een meerderheid van de gemeenteraad kon zich goed vinden in het voorstel, waardoor het is aangenomen. Hiermee is nu onze fractie ‘compleet’, wat zorgt voor een kleine verlichting van de grote hoeveelheid tijd die er in het raadswerk gaat zitten.

Naast Claudia van Domburgh als raadslid en Aron de Hoop als burgercommissielid, maakt Mark Hoefnagels nu ook onderdeel uit van de fractie. Hij is gelijk van start gegaan met het behandelen van een aantal onderdelen van de Zomernota, waarbij hij ook al een bijdrage leverde in de commissievergadering.