Ons verkiezingsprogramma is live!

De Partij van de Arbeid en GroenLinks hebben hun gezamenlijke verkiezingsprogramma “Sociaal Natuurlijk Links” gepubliceerd. De samenwerkende partijen in de gemeente Halderberge willen onder andere boeren helpen te verduurzamen en zorgen voor meer sociale woningbouw.

De top vier van de kandidatenlijst hebben samen gewerkt aan het programma. Nadat onze lijsttrekker, Claudia van Domburgh, de laatste aanpassingen heeft doorgevoerd en er een sterk geheel van heeft gemaakt, werd het na enkele scherpe amendementen op onze algemene ledenvergadering unaniem aangenomen.

“Iedereen binnen onze partijen heeft hun inzichten kunnen delen en de voor hen cruciale onderwerpen kunnen aandragen. Ook punten die van buitenaf zijn aangedragen, hebben wij in onze overwegingen meegenomen. Het samenbrengen van al deze verschillende ervaringen en kennis heeft gezorgd voor een sterk verkiezingsprogramma dat aansluit op zowel de dagelijkse praktijk als onze idealen en plannen voor Halderberge. Met dit verkiezingsprogramma in de hand kunnen wij ons ook de komende jaren in blijven zetten voor onze idealen en ons streven naar een natuurlijk, sociaal en links Halderberge”, aldus Mark Hoefnagels, kandidaat-gemeenteraadslid voor de partij.

Kandidaat-raadslid Mark Hoefnagels (#3)
Kandidaat-raadslid Mark Hoefnagels (#3)