Villapark panjevaart verdient een haalbaar perspectief

Villapark Panjevaart: van oudsher een vakantiepark in Hoeven. Al jaren wordt op dit park gewoond door arbeidsmigranten en een aantal vaste, permanente bewoners. De gemeenteraad heeft een aantal jaar geleden besloten dat het park weer een bruisend vakantiepark moet worden. Het college werd op pad gestuurd om te komen met een goed plan, het ‘masterplan’ genoemd. Dit ‘masterplan’ hield uiteindelijk in dat er voor een periode van 10 jaar huisvesting van arbeidsmigranten gedoogd zou worden, waarbij vaste bewoners een termijn van 3 jaar kregen om te vertrekken. Daarna zou er vernieuwbouw komen, aangezien uit rapporten van ZKA Leisure Consultants en LeisureBrains bleek dat in de huidige situatie een recreatieve bestemming niet rendabel zou zijn.

Waar dit ons ook al onwenselijk leek, werd op afgelopen 10 oktober duidelijk dat deze plannen niet langer haalbaar waren door problemen met de financiering vanuit een van de partijen. Vervolgens besloot het College dat een plan helemaal niet meer nodig was: er moet per direct gehandhaafd gaan worden. 

Zonder plan, zonder perspectief, zonder menselijke maat.

Honderden arbeidsmigranten en tientallen permanente bewoners dreigen hierdoor het dak boven hun hoofd te verliezen, midden in een wooncrisis. Inwoners van Halderberge die dreigen vermorzeld te worden door onze gemeente. Dat kan niet. Dat mág niet. 

Daarom steunen wij het initiatiefvoorstel van de bewoners van Villapark Panjevaart en hebben wij twee moties ingediend, die hier te lezen zijn. Ook steunen wij de Motie van Treurnis van CDA Halderberge over de handelswijze van het College.

Bron afbeelding: Parkvakanties.nl