Zomernota 2023: realisme én de juiste prioriteiten houden

13 juli is in de gemeenteraad de Zomernota besproken. Hierin besprak namens PvdA-GroenLinks Halderberge onze fractievoorzitter Claudia de financiële positie van Halderberge, die op het oog vrij positief lijkt. Wel pleiten wij ervoor om waakzaam te blijven en realistisch naar de toekomst te kijken. Want waar de eerste komende jaren een goed resultaat laten zien, is het lange termijnbeeld minder rooskleurig. Ook vinden we het bijzonder dat er kosten in de zomernota staan opgenomen waarvoor de raad nog geen beleid voor heeft aangenomen, namelijk de visie binnensportaccommodaties. Hiervoor zijn zelfs meerjarige kosten geraamd. Omdat wij het onverstandig en onjuist vinden om hiervoor nu al kosten te ramen, terwijl er nog geen beleid voor is, hebben wij samen met Lokaal Halderberge en CDA Halderberge een amendement ingediend om deze kosten op een andere wijze in de zomernota op te nemen.

Ook inhoudelijk hebben we als PvdA-GroenLinks zéker wat aan te merken. In de commissievergadering hebben we daarom al gesproken en vragen gesteld over dat er weinig te lezen valt in de Zomernota over veiligheid. Wij zien graag een stevige preventieve aanpak. Ook zien we graag dat er voldoende aandacht blijft voor onze jeugdzorg. Er is voor ons geen ruimte om hierin water bij de wijn te doen: elke jongere die hulp nodig heeft, moet zo snel mogelijk kunnen worden geholpen.

Daarnaast hebben we vragen gesteld over het energiefonds voor maatschappelijke instellingen en of deze gelden goed terecht komen. We zien ook graag dat het geld dat overblijft geïnvesteerd wordt in duurzame initiatieven. 

Als laatste hebben we ook nog onze zorgen en wensen uitgesproken over de grondexploitaties. Omdat hier in potentie enigszins goede resultaten zichtbaar lijken, zouden wij graag zien dat er meer initiatief vanuit de gemeente komt om ook de bouw van betaalbare woningen en sociale huurwoningen te stimuleren.