Dienstverlening & participatie

De gemeente speelt een sleutelrol binnen de samenleving en heeft daarmee een enorme impact op het dagelijks leven van veel inwoners. Binnen deze sleutelrol heeft de gemeente een verantwoordelijkheid richting haar inwoners. PvdA-GroenLinks Halderberge wil deze dienstverlenende rol weer in het voordeel van inwoners laten werken. Wij willen een nieuwe bestuurscultuur in Halderberge: luisteren naar de behoeften en wensen van inwoners en samen bekijken welke mogelijkheden er zijn om aan die behoeften te voldoen. De gemeentelijke organisatie is haar eigen ambassadeur, met dienstbaarheid richting inwoners en ambitie voor de toekomst als credo.

HOE GAAN WIJ DAT DOEN?

  • Dienstverlening voor inwoners, geen participatie ten dienste van de gemeente. De gemeente moet vanuit haar verantwoordelijke sleutelrol weer ten dienste van inwoners komen te staan. Of het nou gaat om het kappen van de Gastelse Lindeboom of het serieus behandelen van klachten van omwonenden met betrekking tot de pastoor van Breugelstraat, vragen, adviezen en klachten vanuit inwoners moeten worden aangehoord en behandeld;

  • We staan als PvdA-GroenLinks Halderberge midden in de samenleving, zijn voor al onze inwoners benaderbaar en geloven in de kracht van het ombudswerk. Daarom zorgen we dat iedere inwoner met zijn of haar zorgen bij ons terecht kan;

  • Onze gemeente is zorgvuldig waar het gaat om de bescherming van privacy en de gegevens van haar inwoners. Bij aanbestedingen en subsidie weegt privacy mee. We zijn terughoudend bij het willekeurig data verzamelen in de openbare ruimte. De data stellen we niet beschikbaar voor oneigenlijke doelen.