Duurzaamheid & Wonen

Duurzaamheid

Een goed leven begint met een goede leefomgeving. Onze natuur en ons milieu staat onder grote druk. Daarnaast zorgt klimaatverandering voor steeds extremere weersomstandigheden. Goede lucht-, water- en grondkwaliteit is essentieel voor een gezonde omgeving. Er moeten serieuze stappen worden gezet in Halderberge om een duurzame, groene gemeente te worden en blijven.

Wonen

Op het gebied van wonen wil PvdA GroenLinks Halderberge grote stappen maken. Wonen is een grondrecht, maar door een groot tekort aan goedkope huur- en koopwoningen wordt het voor jongeren, starters en steeds lastiger om aan een woning te komen. Met het oog op de klimaatdoelen willen wij bij nieuwbouwprojecten meer nadruk leggen op duurzaamheid, en inzetten op stevige verduurzaming van bestaande woningen.

HOE GAAN WIJ DAT DOEN?

  • Wij willen een zo circulaire economie: afval wordt gescheiden en zo veel mogelijk hergebruikt. Wie goed omgaat met afval wordt beloond, wie zwaar vervuilt wordt de rekening gepresenteerd;
  • Het openbaar vervoer en de fiets zijn goede alternatieven voor de auto. Wij stimuleren dus het gebruik hiervan en zetten in op betere verbindingen van het OV;
  • Intensieve veeteelt zorgt voor enorm veel problemen: het levert veel uitstoot en vermindert de luchtkwaliteit. In onze gemeente willen wij geen nieuwe megastallen en helpen en stimuleren wij boeren om het duurzamer aan te pakken;
  • Wij maken van Halderberge een ambitieuze groene gemeente. Er is geen ruimte meer om weg te kijken. Wij leveren een positieve bijdrage aan het halen van de klimaatdoelstellingen;
  • Bij nieuwbouw wordt gebouwd vanuit duurzaam oogpunt. Ook worden bestaande huizen verduurzaamd. Hiervan moet iedereen kunnen meeprofiteren, ongeacht inkomen;
  • Wij willen meer goedkope huur- en koopwoningen bouwen;
  • Bij nieuwe woningbouwprojecten willen wij meer nadruk leggen op duurzame bouw;
  • Geen verkoop van sociale huurwoningen, tenzij deze elders worden bijgebouwd;
  • Wij hebben speciale aandacht voor jongeren en ouderen op de woningmarkt, zodat ook zij in Halderberge kunnen blijven wonen;
  • Doorstromen vanuit eengezinswoningen moet makkelijker worden, zonder dat de bewoners er financieel op achteruit gaan.