Economie & financiën

Juist tijdens een crisis besef je wat er echt toe doet. We ondervinden wie onmisbaar werk doet, denken na over de toekomst en ervaren dat we samen sterker staan. Want als iets duidelijk is geworden in de coronacrisis, is het wel het belang van de publieke zaak. Geen veerkrachtige samenleving zonder sterke overheid. Juist lokaal.

Samenwerken is daarvoor essentieel. Alleen door samen te werken met ondernemers, onderwijsinstellingen, het UWV en de sociale partners kunnen we voorkomen, dat mensen te lang langs de kant staan, en dat mensen die al langer in de bijstand zitten blijvend en nog verder uit beeld raken (zie het hoofdstuk Armoede, werk & inkomen). Maar daarmee zijn we er nog niet. Door de samenwerking met lokale ondernemers te zoeken blijven we als gemeente aantrekkelijk voor onze eigen bewoners en bezoekers.

HOE GAAN WIJ DAT DOEN?

  • In onze gemeente pakken we de leegstand in de centra aan;
  • Bij het kernwinkelgebied zorgen we voor goede en voldoende fietsenstalling, elektrische oplaadpunten voor e-bikes en veilige fietsroutes;
  • De inrichting van de openbare ruimte met veel groen in het centrum is aantrekkelijk, en we houden het schoon;
  • Steeds meer winkels en kantoorgebouwen staan langdurig leeg. Deze panden krijgen een nieuwe bestemming die past in de omgeving. Op deze manier voorkomen we verloedering en zorgen we ervoor dat huisjesmelkers of dubieuze ondernemers niet welkom zijn.