Inclusie, emancipatie & integratie

Jezelf mogen zijn en je thuis voelen in je eigen buurt. Je eigen talenten kunnen ontdekken en die ontplooien. Accepteren, dat niet iedereen hetzelfde is. En het vertrouwen dat iedereen gelijk wordt behandeld, dat er gelijke rechten en kansen zijn, dat je met elkaar eerlijk kunt delen in voorspoed en elkaar steunt als het tegenzit. Alleen als we tegenstellingen overbruggen, we ons verplaatsen in de ander en willen investeren in elkaar komt zo’n samenleving dichterbij. Vertrouwen is daarvoor essentieel. Geen onverschilligheid, maar interesse in elkaar. We willen een samenleving waarin iedereen meetelt.

In onze vrije samenleving, die door diversiteit en veelkleurigheid gekenmerkt wordt, is de behoefte aan verbinding groot en is geen ruimte voor discriminatie en racisme. We kiezen voor een inclusieve samenleving, we kijken om naar elkaar, kunnen omgaan met verschillen en zijn weerbaar in een wereld die steeds sneller verandert. Daarom kijken we naar wat ons bindt in plaats van naar wat ons verdeelt.

HOE gaan wij dat doen?

  • We komen op voor de rechten van iedereen. Gelijkheid en vrijheid zijn de basis voor de rechtstaat en van onze samenleving;
  • We vinden dat overheid en hulpverleners er voor jou zijn, ongeacht wie je bent;

  • PvdA-GroenLinks Halderberge staat naast individuen en minderheden, die zich uitspreken tegen discriminatie, uitsluiting en racisme. Binnen de grenzen van onze rechtsstaat moet er voor iedereen ruimte zijn om zijn of haar mening zonder bedreigingen of verdere uitsluiting te uiten;
  • We kijken niet weg en nemen de verantwoordelijkheid om op te treden tegen (institutioneel) racisme, xenofobie, machtsmisbruik en discriminatie;
  • Emancipatie is en moet voor ons meer zijn dan elke groep die afzonderlijk voor de eigen maatschappelijke positie opkomt. Je hebt solidariteit met en tussen groepen nodig in het aanpakken van discriminatie en het bevorderen van emancipatie.