Leefomgeving & veiligheid

We leven in een relatief veilig land. Wie naar de statistieken over woninginbraken, onveiligheid op straat, vandalisme en geweldsdelicten kijkt, ziet bijna overal een afname en kan niet anders dan concluderen dat het de goede kant op gaat. En toch wordt dat lang niet door iedereen zo ervaren.

Voor ons is dat onacceptabel. Iedereen in onze gemeente heeft recht op een veilige leefomgeving. Wanneer je je onveilig voelt in je eigen huis of als je de straat op gaat, kan je je niet ontplooien en heb je geen eerlijke kans op een fijn leven. Veiligheid is een basisbehoefte, die voor de meesten van ons gelukkig een vanzelfsprekendheid is.

We kiezen voor een ambitieuze en brede aanpak. Handhaving gaat hand in hand met preventie. We geloven in de kracht van de buurt en haar inwoners, en gaan samen met hen de problemen te lijf. Voorkomen is altijd beter dan genezen. We bieden kwetsbare jongeren daarom perspectief, zorgen voor goede voorlichting en voorkomen samen met ouders, jongerenwerkers, jeugdhulp en de scholen dat kwetsbare jongeren het verkeerde pad kiezen.

HOE GAAN WIJ DAT DOEN?

  • We geloven in de kracht van buurtpreventieteams. Wanneer buurtbewoners zich inzetten voor een betere buurt met minder inbraken, vandalisme en overlast, ondersteunen we hen en zorgen we voor korte lijntjes met de politie en handhaving, zodat het belangrijke werk van de buurtpreventieteams niet voor niets is;

  • Geweld achter de voordeur pakken we aan. Het melden van huiselijk geweld maken we laagdrempeliger. Voor slachtoffers komt er meer opvangcapaciteit;
  • We zijn alert op misstanden in huisvesting, onderbetaling, lange rijtijden en erbarmelijke werkomstandigheden van arbeidsmigranten. In samenwerking met de arbeidsinspectie, justitie en vakbonden pakken we deze uitbuiting door malafide uitzendbureaus, werkgevers en huisjesmelkers keihard aan.