Sport, cultuur & onderwijs

Sport

Sport is passie en nog heel veel meer. Elke week weer staan vele vrijwilligers van verenigingen voor dag en dauw op om het beoefenen van hun sport in onze gemeente mogelijk te maken. Daarmee leveren ze een onmisbare bijdrage voor het vitaal en krachtig houden van onze lokale samenleving. Wie sport en lid is van de sportclub, is vaak gezonder en heeft een breder sociaal netwerk dan iemand die geen lid is van een sportvereniging. We koesteren onze vrijwilligers en verenigingen dus en zien sport als een publieke voorziening.

Sportverenigingen verzorgen een belangrijk deel van het sport en beweegaanbod in de dorpen. Hiervoor zijn vitale en toekomstbestendige verenigingen nodig. Landelijke stimuleringsregelingen proberen we gericht in te zetten om de vrijwilligers te ondersteunen, de verenigingen te versterken en sport te verbinden met bijvoorbeeld onderwijs en welzijn. 

Cultuur

Kunst en cultuur raakt, verbindt, verheft, ontspant en biedt naast plezier ook stof tot nadenken. Het gaat over wie we zijn, over onze drijfveren en over onze dromen. Cultuur draagt in al zijn verschijningsvormen bij aan de leefbaarheid in de dorpen. Voor PvdA-GroenLinks Halderberge is het belangrijk dat alle vormen van cultuur toegankelijk en betaalbaar zijn voor iedereen en dat elke cultuuruiting van waarde is. Voor mensen met een kleine beurs zijn kunst en cultuur nog te vaak onbereikbaar. En ook de makers hebben het vaak moeilijk bijvoorbeeld om betaalbare atelierruimtes te vinden of zich te verzekeren. De coronacrisis heeft de culturele sector onevenredig hard geraakt.

PvdA-GroenLinks Halderberge steunt de culturele en creatieve sector en hanteert de Fair Practice Code voor een eerlijke beloning. Iedereen moet kunnen genieten van kunst en cultuur. We willen ook in de toekomst de kleinschalige (sociaal) culturele voorzieningen in wijken en dorpen behouden. Daarom is het belangrijk dat de culturele en creatieve sector de diversiteit van onze samenleving representeert. Bij een inclusieve samenleving hoort een inclusieve culturele sector.

Onderwijs

Ieder kind verdient een fijne jeugd, een veilig thuis en een goede school. Op school maak je vrienden, word je uitgedaagd om te ontdekken wie je bent en word je in staat gesteld om je dromen waar te maken. Onze scholen zijn de plek waar heel veel kinderen met veel plezier naar toe gaan en iedere dag iets nieuws leren. De wijk waarin je woont, je achtergrond of wie je ouders zijn, mogen nooit bepalend zijn voor wie je later wordt.

Natuurlijk zijn de scholen verantwoordelijk voor de inhoud van het lespakket, maar dat betekent niet dat we als gemeente aan de zijlijn toe gaan kijken en ons alleen met de huisvesting bemoeien. We helpen scholen om zich te ontwikkelen tot sociale ontmoetingsplaatsen, bieden kinderen met leerachterstanden extra steun, zorgen ervoor dat leraren in onze gemeente betaalbaar kunnen wonen, bevorderen de diversiteit en bestrijden de kansenongelijkheid met gericht beleid. Voor ons is de school de plek waar je al je leeftijdsgenoten ontmoet, de plek waar je je veilig voelt en waar je een eerlijke start in het leven maakt.

Jong geleerd is oud gedaan. Dat geldt zeker voor het sporten. Elke basisschool moet daarom een vakleerkracht bewegingsonderwijs hebben en elke leerling moet minimaal twee uur per week kunnen gymmen. We leggen hiermee niet alleen de basis voor goed beweegonderwijs, maar verminderen ook de druk op leraren in het onderwijs.

Hoe gaan wij dat doen?

Sport

 • Sporten is leuk, gezond, en vergroot de sociale samenhang. Daarom stimuleren we onze jeugd om lid te worden van een sportvereniging en bieden we ouders met een smalle portemonnee financiële ondersteuning, zodat alle kinderen kunnen meedoen;
 • In de inrichting en ontwikkeling van de buitenruimte houden we nadrukkelijker rekening met bewegen;
 • We blijven inzetten op het versterken van sportverenigingen om hun maatschappelijke bijdrage zo groot mogelijk te maken, waarbij ze op ondersteuning en advies van de gemeente kunnen rekenen;
 • Binnen het armoedebeleid nemen we belemmeringen weg voor kinderen, maar ook voor ouderen om te gaan sporten. Ook een fysieke of geestelijke handicap mag sportdeelname niet in de weg staan.

Cultuur

 • We investeren in onze culturele voorzieningen en willen deze behouden om de leefbaarheid en aantrekkelijkheid van onze gemeente te vergroten;
 • We stimuleren cultureel ondernemerschap;
 • Culturele diversiteit waarderen we en moedigen we aan;
 • Alle kinderen en jongeren moeten mee kunnen doen aan cultuureducatie. We maken dit toegankelijk en betaalbaar door de samenwerking tussen culturele instellingen en het onderwijs aan te wakkeren;
 • Mensen met een beperking krijgen makkelijk toegang tot kunst en cultuur, bijvoorbeeld met rolstoelvriendelijke theaters en musea;
 • We investeren in kunst op straat en op de pleinen.

Onderwijs

 • Ieder kind verdient een eerlijke start. Toch maakt het ook in onze gemeente steeds meer uit waar je wieg staat, wie je ouders zijn en hoe breed hun portemonnee is. Voor de PvdA-GroenLinks Halderberge is dat onaanvaardbaar;
 • Door naast onderwijs en kinderopvang ook vrijetijdsbesteding, ontspanning, sport en cultuur te bieden, krijgen alle kinderen de mogelijkheid zich optimaal te ontwikkelen;

 • Om ongelijkheid te bestrijden investeren we extra in scholen die veel leerlingen met een leerachterstand en/of veel kinderen uit gezinnen met lage inkomens hebben;

 • We werken intensief samen met de bibliotheek en ondersteunen hen financieel bij het realiseren van de aanpak van laaggeletterdheid.